Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 13 2013

Les artikkelen

Storbritannias forhold til  EU-institusjonene/ EU-organene har alltid vært stormfullt og fylt av motsigelser. I den europeiske  Integrasjon har landet vært både drivkraft og bremsekloss: en forkjemper for frihandel og et bredere EU, men også notorisk skeptisk til EU-institusjonene/ EU-organene . I nyere tid er selve grunnlaget for britisk EU-tilknytning kommet opp til debatt. Sterke politiske krefter og et flertall i befolkningen ønsker at Storbritannia skal forlate EU. Det vil kunne få store konsekvenser for både EU og Storbritannia.

Oppgaver

 1. Hva menes med EEC og EFTA?
 2. Hva  menes med et «EU à la carte«»?
 3. Hva vil det si at den britiske regjeringen er en koalisjonsregjering?
 4. Hva menes med at et land blir regnet som et «fotnoteland»?
 5. Gjør greie for hovedtrekk i Storbritannias forhold til EEC/EF/EU.
 6. Hvorfor blokkerte den franske presidenten to ganger på 1960-tallet britiske ønsker om å bli med i EEC (forløperen til EU)?
 7. Hva står årene 2015 og 2017 for i Camerons timeplan for en folkeavstemning om fortsatt britisk medlemskap i EU?
 8. Hva mener David Cameron med å si at EU nå står ved et veiskille?
 9. Gjør greie for hvordan britiske partier stiller seg til EU.
 10. I artikkelen blir det antydet at det både i Storbritannia og Norge finnes en alternativ historie under den EU-skeptiske overflaten. Hva går denne historien ut på?
 11. Hva mener artikkelforfatterne med å omtale Norge som «utenfor og innenfor» EU og Storbritannia som «innenfor, men utenfor»?
 12. Hvordan skaper EU-spørsmålet ofte utfordringer i britisk partipolitikk?
 13. Gjør greie for hva «den norske modellen» i EU-sammenheng går ut på?
 14. Gjør greie for hvilke sider ved EU-samarbeidet som Storbritannia ofte har ønsket og hvilke de gjerne har gått imot.
 15. Diskuter påstanden «den varslede folkeavstemningen kommer neppe til å finne sted».
 16. Diskuter hvor godt forholdet mellom Storbritannia og Norge er.
 17. Diskuter noen mulige konsekvenser dersom Storbritannia virkelig forlater EU-samarbeidet.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål