Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 21 2013

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 21 2013

Tyskland velger for Europa

27 oktober 2013

Når Tyskland velger politisk lederskap holder resten av Europa pusten. Slik så det også ut i ukene forut for Forbundsdagsvalget den 22. september. Da strømmet tyske velgere til valgurnene for å avgjøre hvem som skulle styre landet de neste fire årene.

Oppgaver

 1. Hva menes med en koalisjonsregjering, storkoalisjon, Energiewende, finanspakt og ESM?
 2. Hva vil det si at Tyskland er en føderalstat?
 3. Hva går stabilitetspakten ut på?
 4. Gjør greie for hvorfor Tyskland etter 1949 har hatt en forholdsvis høy sperregrense og liten tradisjon for mindretallsregjeringer.
 5. Hvilken rolle har Forbundsrådet i tysk politikk?
 6. CDU/CSU fikk 41,5 prosent av stemmene. De andre partiene i Forbundsdagen fikk samlet større oppslutning (42,7). Hvorfor er det likevel CDU/CSU  som danner regjering?
 7. Gjør greie for viktige grep på arbeidsmarkedet som Tyskland satte i verk rundt 2003.
 8. Hvorfor sender Sosialdemokratene (SPD) en eventuell avtale om å gå inn i en ny storkoalisjon ut til uravstemning blant medlemmene?
 9. Gå til wahlleiter.de/themen på internett og gjør greie for hvor i Tyskland partiene i Forbundsdagen har sin største oppslutning.
 10. Gjør greie for hva som menes med at euroen «lider av en konstruksjonsfeil».
 11. Diskuter påstanden «Tyskland har et betydelig ansvar for de store økonomiske problemene i Sør-Europa».
 12. Gjør greie for et paradoks når det gjelder Tyskland og euro.
 13. Eurokrisen er igjen satt på spissen. Dere skal forberede dere til et toppmøte i EU. Skriv noen kjerneargumenter for henholdsvis den tyske delegasjonen og for et PIIGS-land. Del så klassen i to - tyske og PIIGS-representanter - og diskuter om trengende euroland skal få nye lån og lånegarantier fra ESM-fondet.
 14. Du er aktivt lokalmedlem i SPD og skal delta på lokalt partimøte om storkoalisjon eller ikke. Lag din egen liste med momenter for og imot slik deltakelse. Svar til slutt ja eller nei og begrunn svaret.
 15. Diskuter påstanden «Land med langvarige overskudd på handelsbalansen bør bruke denne friheten til å forbruke mer».
 16. Hva ble resultatet av de tyske regjeringsforhandlingene? Bruk internett.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål