Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 25 2014

Les artikkelen

Tildelingen av Nobels fredspris for 2014 framholder at én viktig vei til fred går gjennom å fremme og etterleve Menneskerettigheter - menneskerettar .  Årets tildeling er en menneskerettighetspris og en delt fredspris – delt mellom den yngste fredsprisvinneren i prisens historie, pakistanske Malala Yousafzay og indiske Kailash Satyarthi. De to tilhører to forskjellige religioner og kommer fra to forskjellige land, Pakistan og India. Imidlertid deler de to et sterkt engasjement for barns rettigheter og for barns utdanning, især utdanning for jenter. De fører altså en kamp mot felles problemer fra hvert sitt ståsted. På toppen av det hele kommer tildelingen i et år der konvensjonen om barns rettigheter runder 25 år.

Oppgaver

 1. Hva deler de to prisvinnerne, hva skiller dem?
 2. Hva vil det si å bli nominert?
 3. Hva menes med barnearbeid? Bruk medier, se f.eks. lenkeforslagene til denne artikkelen.
 4. Hva menes med levelønn?
 5. Hvilken dag og dato blir Nobels fredspris utdelt på?
 6. Hvor mange barn står utenfor skoleportene?
 7. Hvor mange barn dør årlig før fylte fem år?
 8. Hvordan har andelen barn som går på skole utviklet seg globalt gjennom de siste par tiårene?
 9. Hvordan har antallet barnearbeidere utviklet seg siden 1990?
 10. Gjør greie for hvorfor fredspristildelingen for 2014 kan kalles smart og klok.
 11. Gjør greie for en ond sirkel om fattigdom, barnearbeid og utdanning som Kailash Satyarthi ofte viser til.
 12. Smågruppearbeid  (2-3): Lag en presentasjon på mindre enn fem minutter enten av Malala Yousafzay eller Kailash Satyarthi med vekt på hva deres arbeid betyr for andre. Èn presentasjon av hver av de to framføres for resten av klassen.
 13. Diskuter hvorfor utdanning er så viktig både i for fremme av utvikling og av fred.
 14. Diskuter innholdet i setningen «Utdanning for jenter er en nøkkel til et mer verdig liv seinere i livet.»
 15. Hva sier du når ... din venninne forteller at hun har sluttet å kjøpe klær fra land med mye barnearbeid og heller kjøper i bruktbutikk?
 • du som butikkeier har fått et tilbud om å kjøpe et vareparti fra en tekstilfabrikk i India?
 • du som styremedlem i en fotballklubb får valg mellom å øke medlemskontingenten med 200 kroner, eller kjøpe billige fotballer produsert av barn?
 • en venn sier at fagorganisering er en viktig måte for å bedre arbeids- og lønnsforhold og få barn i skole?
 • du får vite at din 13 år gamle fetter må arbeide i familiens sommerbutikk i halve skoleferien
 • Begrunn svarene
 1. Diskuter påstanden «Med vår nokså nære forhistorie har vi ingen rett til å kritisere barnearbeid i dagens utviklingsland.»
 2. Diskuter hva som ligger i påstanden «Fredsprisen for 2014 setter søkelys på skyggefulle sider ved globaliseringen.»
 3. Diskuter påstanden «Et land må først ha kommet opp på et visst utviklingsnivå før det internasjonale samfunnet kan kreve at de har stanset alt barnearbeid.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål