Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2014

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 5 2014

Ukraina ved enda en korsvei

16 februar 2014

Nesten ti år etter Oransjerevolusjonen står Ukraina ved en ny korsvei. Uavhengighetsplassen i sentrum av hovedstaden Kiev blir siden 21. november 2013 kontrollert av demonstranter. Folkemassene protesterer mot president Janukovitsjs beslutning om ikke å inngå en avtale om et tettere politisk og økonomisk samarbeid med Den europeiske unionen (EU).  

Oppgaver

 1. Når ble Ukraina uavhengig?
 2. Hva menes med Holodomor?
 3. Gjør greie for hvordan Ukraina er et delt samfunn?
 4. Hvordan gikk det med økonomi og politikk i Uraina etter Oransjerevolusjonen i 2004 og med Julia Timosjenko og Viktor Jusjtsjenko i spissen for statsstyret?
 5. Hva utløste den siste omgangen av protester mot styresmaktene i Ukraina?
 6. Mindre enn en av fem ukrainere beskriver seg selv som russisk. Hvorfor har likevel en mye større andel russisk som første språk?
 7. Hva mener forfatteren med at «forskjellige tolkninger av ukrainsk historie setter sine spor i dag»?
 8. Drøft hvor forent protestbevegelsen i Ukraina er.
 9. Diskuter hva EU kan tilby ukrainere på kort og på lengre sikt.
 10. Hva menes med at Russland bruker økonomiske virkemidler for å beholde sin politiske innflytelse i Ukraina.
 11. Hvorfor er det som skjer i Ukraina av stor betydning også for mange andre land i Europa?
 12. «Når Russland prøver å påvirke Ukraina, blir det i vestlige medier ofte omtalt som utidig press. Når vestlige land som USA og/eller EU prøver å påvirke, blir det ofte framstilt som støtte til demokratiske krefter.»Diskuter hvor riktig en slik framstilling er.
 13. Diskuter påstanden:  «Russland bør selge gass til Ukraina til samme pris som Norge.»
 14. Diskuter hva det er ved personen Julia Timosjenko som gjør henne så omtalt i mediene.
 15. Gjør greie for konkrete menneskerettslige brudd ved det som nå skjer i Ukraina.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål