Arbeidsoppgaver til nr. 7 og lenkeforslag til HHD nr. 7 og 8 2015

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Plasser disse fem kinesiske parti- og statslederne i riktig tidsrekkefølge: Mao, Xi Jinping, Jiang Zemin, Deng Xiaoping og Hu Jintao.
 2. Hva menes med Partiets monopol?
 3. Hvordan ble kinesisk politikk revolusjonert på tampen av 1970-tallet?
 4. Hva er et hovedpoeng med å innføre et «grønt BNP»?
 5. Hvordan har finanskrisen fra 2008 bidratt til å påvirke kinesisk innenrikspolitikk?
 6. Hva menes med «den nye normalen i kinesisk økonomisk politikk»?
 7. Hvilket bilde av seg selv prøver Xi å bygge opp?
 8. Gjør kort greie for hovedelementene i «de fire nødvendigheter»-politikken.
 9. Gjør greie for årsaker til den enorme veksten Kina har opplevd de siste tiårene.
 10. Gjør greie for minst tre innenlandske utfordringer som Kina står overfor.
 11. Hva vil det si at Kina kan gå i mellominntektsfella?
 12. Hvordan er kineserne splittet i synet på hvilken rolle staten bør ha i økonomien?
 13. Bruk medier og tidligere HHD til å finne ut i hvilken grad den økonomiske veksten i Kina i seinere tiår har kommet folk flest til gode.
 14. Diskuter hvorfor de kinesiskte myndighetene legger så stor vekt på å bekjempe korrupsjon.
 15. Diskuter hvor klokt det er av kinesiske styresmakter å prøve å stanse vestlige ideer fra å vinne innpass i Kina.
 16. Bruk medier til å finne ut hvor den kinesiske ettbarnspolitikken står i dag.
 17. Diskuter hva «den kinesiske drømmen» og «den amerikanske drømmen» kan ha felles og hva som eventuelt skiller mellom dem.

Lenkeforslag til denne artikkelen og nr. 8

Relaterte kompetansemål