Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 17 2015

Les artikkelen

Chile, Argentina og Peru er ikke først og fremst fattige land. Men de er land hvor personlige problemer kan føre til store forskjeller. Operasjon Dagsverk 2015 dreier seg om ungdoms seksuelle og reproduktive rettigheter i Latin-Amerika. Målet er at ungdom skal kunne bestemme over egen kropp og seksualitet.

Oppgaver

 1. Hva menes med seksuelle rettigheter og med reproduktive rettigheter?
 2. Gjør greie for noen tema som disse rettighetene berører.
 3. Hva menes med sekulær og sekularisering?
 4. Hva menes med LHBT-personer?
 5. Hva menes med hatkriminalitet?
 6. Hva menes med terapeutisk abort?
 7. Hvilke land skal motta prosjekter fra OD 2015?
 8. Hvordan forklarer forfatteren at kirken har fått så sterk posisjon i Latin-Amerika?
 9. Gjør greie for likheter og ulikheter mellom de tre prosjektlandene når det gjelder seksuelle og reproduktive rettigheter.
 10. Diskuter hvordan manglende etterlevelse av seksuelle og reproduktive rettigheter kan påvirke utviklingsnivået i et land.
 11. Hvordan illustrerer denne tekstbiten at menneskerettighetene er universelle: «...ungdom, uavhengig om de bor i Norge eller i Latin-Amerika, har lik rett til å utrykke kjærlighet både ovenfor seg selv og andre.»
 12. Diskuter innholdet i tegningen i del 4: Hvor dekkende er den for den katolske kirken i dagens Latin-Amerika. Bruk internett.
 13. Gjør greie for hvor mange kvinner som årlig dør i barsel, mye som en følge av at de må føde under uforsvarlige forhold. Bruk internett.
 14. Verken Argentina, Chile eller Peru er blant de fattigste landene i verden. Diskuter hvor riktig det var å la årets OD-midler gå til prosjekt i disse landene.
 15. Du sitter i OD-komiteen på skolen din og har fått fem minuttter av ein skoletime til å presentere OD 2015 og motivere medelever til å delta i internasjonal uke og OD 2015. Lag en liste med snakkepunkt som du kan bruke som grunnlag for dine fem minutter. Framfør presentasjonen (med eller uten powerpoint).
 16. Diskuter om menneskerettighetene om seksuelle og reproduktive rettigheter blir fullt ut etterlevd i Norge.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål