Oppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 15 2015

Les artikkelen

I første halvår av 2015 har 340 000 flyktninger tatt seg inn i Europa. Tallet er høyt, men bare en brøkdel av de 59,5 millionene som enten lever som flyktninger eller internt fordrevne i fattige og sårbare stater. Tallet på flyktninger er det høyeste siden registreringene tok til etter andre verdenskrig.

Oppgaver

 1. Hva sier Dublin-protokollen?
 2. Hva er hovedinnholdet i Schengen-avtalen. Bruk internett
 3. Hva er forskjellen mellom asylsøker, flyktning og migrant? Bruk medier.
 4. Hvor finnes disse to store flyktningleirene: Dadaab og Zaatari? Hvilke konflikter er det som i hovedsak har tvunget folk dit?
 5. Hvor holder flyktninger flest til? Bruk også internett.
 6. Gjør greie for noen hovedårsaker til at folk flykter?
 7. Gjør greie for mulige dilemmaer som mange europeiske regjeringer er blitt stilt overfor  som et resultat av flyktningkrisen.
 8. Diskuter påstanden «vestlige land plikter å stille omfattende opp for flyktninger hvis flukt vestlige land i stor grad har bidratt til.»
 9. Diskuter hvordan vi i Norge kan bidra til å skape stabilitet og trygghet i de landene flyktningene flykter fra.
 10. Diskuter hvorfor spørsmålet om mottak av flyktninger er så kontroversielt.
 11. Diskuter påstanden «Vi må hjelpe flyktningene der det er mest kostnadseffektivt.»
 12. Diskuter påstanden «Vi må skjerpe grensekontrollen inn til Europa».
 13. Diskuter påstanden «Med en stadig mer aldrende befolkning i Europa vil det være en fordel med stor innvandring».
 14. Du lever i et konfliktherjet land i Midtøsten og har stadig oftere i seinere tid stilt deg selv spørsmålet: Skal jeg bli her, eller reise herfra? Sett opp en liste med momenter som taler for det første og en annenl liste smed momenter som taler for det siste.
 15. Integrasjon sies å være en tilpasning fra begge sider – både fra den som kommer til og den som bor i et område fra før. Diskuter hvordan dere kan bidra til å lette tilpasning av flyktninger.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål