Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 12 2016

Les artikkelen

Oppgaver

  1. Kva forstår du med cyberspace?
  2. Kva er ein malware?
  3. Gjer greie for korfor det er viktig å involvere datatryggleik og -sårbarheit i bistandssammanhengar?
  4. Gjer greie for eksempel på korleis digitalisering kan vere viktig for utvikling?
  5. Gjer greie for eksempel på den digitale kløfta mellom verdas land.
  6. Korleis har digitaliseringa gitt utviklingsland muligheit til å hoppe over eit ledd på utviklingsstiga?
  7. Diskuter korleis mangelfull digital tryggleik, datakunnskap og bevisstheit i utviklingsland er ei utfordring også for andre land i verda.
  8. Diskuter korleis digitalisering kan bli både til fordel og ulempe for autoritære makthavarar.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål