Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 9 2016

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 9 2016

Hva nå, Polen?

17 april 2016

2015 kan bli et spesielt år i polske – og muligens europeiske – historiebøker. For første gang i sin nyere historie fikk Polen en flertallsregjering med ett regjeringsparti. Den kan håpe på å gjennomføre sine planer uten å måtte hente støtte fra andre partier. I tillegg kan denne regjeringen samarbeide tett med den nye presidenten som kommer fra samme politiske miljø.

Oppgaver

 1. Hva menes med Solidaritet, Lech Walesa og Sejmen?
 2. Hva menes med kvalifisert flertall?
 3. Hvordan viser Polens beliggenhet og historie at landet ligger utsatt til?
 4. Gjør greie for hvordan EU-medlemskapet har påvirket samfunnsutviklingen i Polen.
 5. Gjør greie for det polske regjeringsskiftet i 2015. Stikkord: Mindretall – flertall, ettparti – flerparti og politikk.
 6. Beskriv valgresultatet ved parlamentsvalget i 2015. Bruk både graf og valgkart.
 7. Gjør greie for grunner til at det ble regjeringsskifte i Polen i 2015 til tross for framgang på flere områder og gode erfaringer med EU-medlemskap.
 8. Hvordan har flystyrten i Smolensk i Hviterussland i 2010 med den polske presidenten Lech Kaczinski om bord (tvillingbror til Jaroslav Kaczinski) skapt bølger i polsk politikk? Bruk medier.
 9. Gjør greie for hvordan den nye regjeringens politikk har ført til kraftig strid og omfattende demonstrasjoner i Polen.
 10. Diskuter hvorvidt regjeringsskiftet i Polen i 2015 er del av en større politisk trend i Europa.
 11. Drøft med hvilken rett noen kan hevde at den polske regjeringen har et for svakt politisk mandat til så omfattende endringer som den nå legger opp til.
 12. Diskuter påstanden «Polen lever opp til sine plikter både i EU og i NATO.
 13. Diskuter hvorvidt Polens internasjonale omdømme har tatt skade av den politiske kursendringen til den nye regjeringen. Bruk medier.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål