Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 22 2016

Les artikkelen

Oppgaver

  1. Hva menes med etnisk-religiøst sammensatt befolkning?
  2. Hva menes med uformell sektor?
  3. Hvor mange flyktninger bor det per kvadratkilometer (km2) i verdens mest flyktningtette land?
  4. Hva er forskjellen mellom de to termene fordrevet og flyktning?
  5. Hva er det som skiller de to marsbevegelsene i Libanon?
  6. Beskriv hva krisen i den libanesiske infrastrukturen konkret består i.
  7. Hva vil det si at Libanon er relativt stabilt, men også utsatt?
  8. Gjør greie for hovedårsaker til at Libanon har klart å styre unna krig.
  9. Diskuter hvor det er mest effektivt å hjelpe flyktningene fra krigens Syria.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål