Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 11 2016

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 11 2016

Sårbare stater – noe å bry seg om?

22 mai 2016

Sårbare stater er en av de største truslene verdenssamfunnet står overfor. Slike fattige stater er nemlig ofte forbundet med Konfliktbildet 2014-2015 , som har regionale konsekvenser. Konfliktene gjør ikke bare kampen mot fattigdom vanskeligere; de gjør det også mulig for væpnede grupper og organisert kriminalitet å etablere fotfeste.

Oppgaver

 1. Gjør greie for sentrale kjennetegn på en stat.
 2. Gjør greie for kjennetegn ved Sahelbeltet.
 3. Hva er en sårbar stat?
 4. Hva er et fragmentert samfunn?
 5. Hva vil det si at en stat har monopol på tvangsmakt i et samfunn?
 6. Gjør greie for konkrete eksempler på korrupsjon.
 7. Forklar hvorfor noen stater blir sårbare stater ute av stand til å opprettholde sikkerhet, ro og orden på eget område.
 8. Hvorfor kan valg være særlig viktig for folk i sårbare stater?
 9. Når en stat ikke er i stand til å levere – verken sikkerhet eller velferd – hvor søker innbyggerne da ofte hjelp?
 10. I tillegg til landene selv står også det internasjonale samfunnet overfor utfordringer i Sahelbeltet. Hvordan mener forfatteren at det internasjonale samfunnet kan takle disse utfordringene?
 11. Diskuter hvorfor klimaendringer kan være ekstra tunge å bære i Sahel-landene.
 12. Diskuter påstanden: «Europa og Norge bør ikke involvere seg i sårbare stater.»
 13. Diskuter hva vestlige land bør ha lært av resultater av internasjonale operasjoner i seinere tiår.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål