Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 14 2016

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 14 2016

Sør-Afrika: kontrastenes land

28 august 2016

Det har gått mer enn tjue år siden det rasistiske apartheidstyret, som av FN ble erklært som en forbrytelse mot menneskeheten, ble avviklet i Sør-Afrika. Men det er få land i verden som er så fulle av kontraster. Reisebyråene lokker turistene med elefantsafari, vingårder og vakker natur, mens norsk presse mest skriver om fattigdom, ulikhet, korrupte ledere og politisk misnøye. Nå forteller også lokalvalget i august  2016 at African National Congress (ANC) har begynt å miste sitt solide grep på velgerne.

Oppgaver

 1. Hva menes med apartheid?
 2. Hva menes når en demokratisk valgt regjering inngår kompromisser?
 3. Hva vil det si at mange svarte afrikanere i apartheidtiden ble presset til å bo i reservater ?
 4. I hvilken periode var apartheid offisiell politikk i Sør-Afrika?
 5. Gjør greie for hvordan Sør-Afrika fremdeles er preget av store kontraster – økonomisk, politisk og på andre måter
 6. Hvilken arv overtok ANC fra apartheidregimet da de overtok regjeringsmakten i 1994?
 7. Gjør greie for hvilken politikk ANC har ført mens de har vært i regjering. Bruk også medier.
 8. Gjør greie for hvordan ANCs politiske dominans i seinere år har begynt å slå sprekker.
 9. Drøft hvilke utfordringer ANC står overfor i samfunnsstyret.
 10. Diskuter hvorfor ANC nå synes å møte større utfordringer i politiske valg enn tidligere.
 11. Drøft påstanden: «ANC må i større grad våge å utfordre den økonomiske makten til de hvite i Sør-Afrika.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål