Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 15 2017

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med en koalisjonsregjering?
 2. Hva menes med korrupsjon?
 3. Hva menes med nyliberal?
 4. Hva er Bolsa Familia?
 5. Hva vil det si at Brasil er et BRIKS-land?
 6. Hva menes med Amazonasfondet?
 7. Hvorfor ble forskjellene mellom de to sentrale samfunnsmodellene i Brasil tilsynelatende visket ut utover på 2000-tallet?
 8. Hvorfor er det ekstra viktig å forhindre og forebygge avskoging i Brasil?
 9. Hvorfor inngikk partiet PT og president Lula i en koalisjonsregjering på 2000-tallet?
 10. Hvorfor har påtalemyndighetene nå kunnet gå nærmere på makten i Brasil enn tidligere?
 11. Gjør kort greie for sentrale kjennetegn ved det politiske og økonomiske systemet i Brasil.
 12. Gjør greie for ulike hovedsyn på hvorfor Brasil har opplevd sterk nedtur i seinere år.
 13. Gjør greie for hvorfor riksrettssaken mot president Dilma Rouseff var så omstridt?
 14. Diskuter hvorfor korrupsjon er så skadelig for ethvert samfunn.
 15. Diskuter hva fotball-VM og OL i Rio kan ha betydd for Brasils vekst og fall.
 16. Diskuter hva det vil si at Brasil har dype strukturelle problemer som de styrende må løse før landet kan komme skikkelig på beina igjen.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål