Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 12 2017

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med 2-gradersmålet? Hvorfor er dette målet så viktig?
 2. Hvordan har ppm for CO2 utviklet seg de siste par hundre årene?
 3. Hva er taket for hvor mange tonn CO2 menneskene kan slippe ut? Hor mange tonn er hittil sluppet ut i industriell tid?
 4. Hvor mye mer av CO2-utslipp sier klimabudsjettet at menneskene kan tillate seg hvis vi skal ha iallfall 66 prosent sannsynlighet for å nå 2-gradersmålet?
 5. Hvor blir CO2-utslippene av?
 6. Hva skjer med havet når CO2 blir løst opp i havet?
 7. Hva ville den globale ppm-faktoren ha vært om havet ikke hadde tatt opp CO2?
 8. At CO2-utslippene stabiliserer seg på dagens  nivå er bra. Men er det nok til å nå 2-gradersmålet?
 9. Hvorfor er havet nærmere polene surere enn havet rundt ekvator?
 10. Gjør greie for konsekvenser for Norge og nordområdene dersom CO2-utslippene IKKE går mot null i løpet av få tiår.
 11. Hvorfor vil den globale temperaturen fortsette å stige selv om menneskene kutter alle CO2-utslipp på dagen?
 12. Diskuter hvordan dere forstår det siste avsnittet i artikkelen: «Stabiliseringen av de globale CO2-utslippene må ikke bli en sovepute. Heller må vi la oss motivere av stabiliseringen».
 13. Diskuter hvor alvorlig dere mener klimasituasjonen er – globalt og i enkeltregioner.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål