Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 16 2017

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med interkontinental rakett?
 2. Hva menes med en ballistisk rakett?
 3. Hva var ABM-avtalen?
 4. Hva menes med MAD-doktrinen?
 5. Hva menes med kjernefysisk avskrekking?
 6. Hva er en «lokkedue» når vi snakker om rakettskjold?
 7. Gjør greie for forskjellen mellom strategiske, regionale og taktiske forsvarssystemer?
 8. Gjør greie for hvordan rakettvåpen som er utviklet for defensive formål, likevel kan komme til å fungere offensivt.
 9. Hva går sikkerhetsdilemmaet som trekkes fram i artikkelen, ut på?
 10. Hvordan har argumentene for et amerikansk rakettskjold endret seg siden lanseringen av SDI – «Star wars»-programmet i 1983?
 11. Gjør greie for hvordan dekningsområdet for NATOs rakettskjold (BMD) er blitt utvidet eller planlagt utvidet.
 12. Hvorfor trakk USA seg fra ABM-avtalen i 2002?
 13. Gjør greie for russiske og kinesiske argumenter mot rakettskjoldet.
 14. Diskuter påstanden: «Et rakettskjold vil utelukkende kunne være et defensivt våpen.»
 15. Diskuter hvorvidt Norge bør delta i NATOs utvikling av et rakettskjold.
 16. Diskuter påstanden: «Den russiske motstanden mot et NATO-rakettskjold er et forsøk på å avlede fra hjemlige økonomiske problemer ved å vise til et «aggressivt Vesten».
 17. Diskuter artikkelforfatterens utsagn: «I den kjernefysiske tidsalderen er sikkerhet noe vi må bygge sammen med våre motparter.»
 18. Diskuter påstanden «Rakettskjold er spenningsskapende og rustningsdrivende samt et hinder for kjernefysisk nedrustning.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål