Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 11 2018

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er demokrati?
  2. Hva er et illiberalt demokrati?
  3. Hvilket forhold er det mellom liberale verdier og demokrati?
  4. Gjør rede for hvordan demokratiet spredte seg i verden ifølge Samuel Huntingtons teori.
  5. Gi eksempler på hvorfor Brexit og Donald Trumps «America first»-tilnærming blir framholdt som en trussel mot demokratiet.
  6. Hva vil det si at demokratiet er i bevegelse?
  7. Hvorfor er det eller hvorfor er det ikke viktig for deg å bo i et demokrati?
  8. Hva kan konsekvensene bli dersom man slutter å bry seg om liberale verdier eller blir likegyldig til om man bor i et demokrati?
  9. Diskuter påstanden: Et autoritært regime kan ta like godt vare på sine innbyggere som et demokrati.
  10. Du våkner en morgen og får beskjed om at du ikke lenger får påvirke politikken i landet du bor i. På hvilken måte begrenser det livet ditt?

Lenkeforslag til denne artikkelen

Tidligere Hvor hender det?-artikler som kan knyttes til tematikken:

Andre nettsteder:

Relaterte kompetansemål