Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 16 2018

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 17 2018

Ei folkerøysting om Trump

30 oktober 2018

Kongressvala i 2018 blir på nasjonalt nivå ei folkerøysting for eller mot den sittande republikanske administrasjonen til president Donald Trump. Samstundes er vala særs viktige for Trump sine vidare sjansar til å få støtte for politikken sin i Kongressen dei neste to åra.

Spørsmål til artikkelen

  1. Kor ofte blir det hold nasjonale val i USA?
  2. Kva er maktfordelingsprinsippet?
  3. Kva for to kammer blir Kongressen i USA delt opp i?
  4. Kva for to store parti finst i USA og kva står dei for?
  5. Kva for norske parti er tradisjonelt einige med republikanarane?
  6. Kva blir konsekvensane om demokratane tar over makta i både Senatet og Representananes hus?
  7. Drøft påstanden «Årets mellomval er ei folkerøysting på Trump».
  8. Gjer greie for faktorar som kan tale for og mot at president Trump blir gjenvald i 2020.
  9. Du er politisk rådgivar for president Trump. Han har bedd om eit A4-ark med dine råd for kva for politikk han bør leggje opp til i tida fram til president-valet i 2020. Kva for råd gir du?

Lenkeforslag til artikkelen 

"Hvor hender det?"-artiklar: 


Anna:

Relaterte kompetansemål