Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 7 2018

Les artikkelen

Arbeidsoppgaver

Oppgaver

  1. Hva er mistillit?
  2. Mellom hvem er tilliten lav i verden i dag?
  3. Kom med eksempler på symptomer på dette.
  4. Forklar hvorfor verden nå er preget av mistillit?
  5. Hvorfor angår mistilliten i resten av verden Norge?
  6. Nevn noen grunner til at vi har havnet i en situasjon med lav tillit i verden.
  7. Hvorfor har ikke partiene på venstresiden av politikken tjent på misnøyen i befolkningen?
  8. Drøft hva slags konsekvenser en verden preget av mistillit kan ha.
  9. Diskuter hvorfor tillit i verdenssamfunnet er viktig.
  10. Diskuter hva man skal gjøre for å gjenskape tilliten til myndighetene.

Lenkeforslag

I The Atlantic kan du lese om tilliten som er i ferd med å kollapse i USA

Pew Research Centers globale tillitsanalyse fra 36 land. 

Sjekk også Edelmans tillitsbarometer.

Les vår "Hvor hender det?" om Fake news, som kan ansees for å være et symptom på mistillit i verden.

Les NUPI-kronikken "Den store tillitskrisen".

Og sist, men ikke minst: Hør NUPIpodden med forsker og Washington Post-kommentator Daniel Drezner i samtale med forskningssjef Ole Jacob. Podcasten handler om hva den amerikanske mistilliten har å si for verdenssamfunnet og hva som kan være grunnen til den amerikanske mistilliten:

Relaterte kompetansemål