Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 14 2018

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 14 2018

Hvorfor er det krig i Syria?

01 oktober 2018

Borgerkrigen i Syria er en pågående tragedie. Over tolv millioner mennesker har måttet flykte fra hus og hjem. Til tross for omfattende mediedekning, er det vanskelig å forstå hvorfor den komplekse konflikten er så vanskelig å løse. Men her får du svaret.

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvordan startet opprøret mot president Bashar al-Assad?
  2. Hvilken religiøs minoritet tilhører Assad-familien og store deler av Syrias øverste elite?
  3. Borgerkrigen i Syria er svært kompleks. Mye av grunnen til dette er spenninger og konflikter på tvers av en rekke skillelinjer. Hvilke skillelinjer snakker vi om her?
  4. Hvilke utenlandske aktører som er nevnt i artikkelen, har interesser i borgerkrigen i Syria?
  5. Hvorfor er Russland involvert i krigen?
  6. Hva er Irans motivasjon for å være involvert?
  7. Hva er Astana-prosessen?
  8. Diskuter hvorfor verdenssamfunnet ikke har gjennomført en humanitær intervensjon.
  9. Diskuter hvorfor krigen i Syria fortsatt pågår.

Lenkeforslag til artikkelen 

Tidligere Hvor hender det?-artikler som kan knyttes til tematikken:

Andre aktuelle nettsteder:

Relaterte kompetansemål