Arbeidsoppgaver til HHD nr. 3 2018

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 3 2018

Kan EU erstatte NATO?

19 februar 2018

Siden Storbritannias brexit og valget av Donald Trump i USA har EU vist økt interesse for å samarbeide innfor forsvars- og sikkerhetspolitikken. Land som Kina og Russland viser seg tydeligere på den internasjonale scenen, og det kan få konsekvenser for måten Vesten samarbeider på. Samtidig er EUs identitet og fremtid gjenstand for diskusjon innad i unionen. Et av spørsmålene på agendaen er hva slags rolle EU kan og bør spille som militærmakt. Men hvis EUs militære krefter styrkes, står NATO-samarbeidet da i fare? 

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er NATO? 
  2. Hva er EU?
  3. Hva har nå gjort det mulig for EU å satse på mer forsvarssamarbeid? 
  4. Hva er det Trump krever av de andre NATO-medlemmene? 
  5. Legg fram de største forskjellene på NATO og EU. 
  6. Hvilke argumenter bruker artikkelforfatteren for at NATO ikke vil bli erstattet av EUs forsvarssamarbeid.
  7. Hvorfor er det et problem for Norge dersom EU erstatter NATO? 
  8. Forklar hvorfor USA ikke bare melder seg ut av NATO.
  9. Drøft hvordan verden ville sett ut uten NATO. 

Lenkeforslag til denne artikkelen:

Relaterte kompetansemål