Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 12 2018

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er de mest kjente fredsoperasjonene Norge har deltatt i?
  2. Hvorfor er det lettere å starte enn krig enn å etablere fred?
  3. Hva er grunnene til at Norge er regnet som en attraktiv fredsmegler?
  4. Hvorfor er ikke Oslo-avtalen regnet som en internasjonal suksess?
  5. Hva var det som gjorde fredssamtalene i Colombia til en suksess?
  6. På hvilken måte kan Norge bidra i fredsprosesser?
  7. I hvilke konflikter bidrar Norge per i dag med sitt fredsinitiativ?
  8. Dersom Norge får plass i Sikkerhetsrådet fra 2021-2022, hva vil det ha å si for norsk fredsinitiativ i framtiden?
  9. Diskuter hvorfor det er viktig for Norge å fremstå som en fredsnasjon.

Lenkeforslag til artikkelen 

Tidligere Hvor hender det?-artikler som kan knyttes til tematikken:

Norge – en fredsnasjon? 

Utfordringar etter krig 

Mellom-Amerika: Hvordan vinne over volden? 

Colombia: Operasjon dagsverk og Nobels fredspris 

Internasjonale fredsoperasjonar: mange kokker, mykje søl? 

 

Andre aktuelle nettsteder:

Les om Norges fredsarbeid, land for land, på Regjeringen.no

Oslo Forum sine hjemmesider

Les utenriksministerens kronikk i VG i forbindelse med Oslo Forum

Relaterte kompetansemål