Arbeidsoppgaver til HHD nr. 12 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvilke land er med i EFTA i dag? Og hvilke har vært med tidligere?
  2. Hvor mange land er med i EU (inkludert Storbritannia)?
  3. Hva er forskjellen på EFTA og EØS?
  4. Hva er EUs indre marked?
  5. Hvorfor kan man si at brexit har satt EØS på agendaen?
  6. Hva har «NAV-skandalen» med EØS å gjøre?
  7. Hva het statsministeren som måtte gå av på grunn av uenigheter i regjeringen om Norges tilknytning til Europa?
  8. Norge har stemt nei til EU-medlemskap to ganger. Den første var i 1972 (som riktignok gjaldt EF, forløperen til EU). Når stemte vi nei for andre gang?
  9. Se for deg at EØS-avtalen skulle forhandles helt på nytt i dag, mellom partene som er med i samarbeidet nå. Tror du det hadde vært en fordel eller en ulempe for Norge? Hvorfor/hvorfor ikke?
  10. Diskuter i klassen: På hvilke måter påvirker EØS-avtalen norske bedrifter?

Oppgaver

Relaterte kompetansemål