Arbeidsoppgaver til HHD nr. 6 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

1) Hvorfor er årets halloween ekstra skummel for mange briter?

2) Hvor mange medlemsstater er det i EU (inkludert Storbritannia)?

3) Hvilken hendelse førte til at statsminister David Cameron gikk av?

4) Hvor finner man fremgangsmåten for å melde seg ut av EU?

5) Hva er «Hard Brexit»?

6) Hvorfor er grensen mellom Irland og Nord-Irland problematisk for Brexit-forhandlingene?

7) Hvorfor ble Kull- og stålunionen opprettet i 1952?

8) Hva er årsakene til at Storbritannia bruker så lang tid på å melde seg ut av EU?

9) Diskuter i klassen hvordan Brexit kan påvirke Norges forhold til EU.

10) En del briter har argumentert for en ny folkeavstemning om Brexit. Skriv ned argumenter for/imot en ny folkeavstemning og diskuter i klassen.

Relaterte kompetansemål