Arbeidsoppgaver til HHD nr. 9 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva handler Parisavtalen om?
  2. På hvilke måter påvirkes Norge av klimakriser i fattige land?
  3. Hvordan henger klima og migrasjon sammen?
  4. Hva er forskjellen på klima og miljø?
  5. Kan du se for deg situasjoner hvor klima- og miljøinteresser kan havne i konflikt med hverandre?
  6. Hvordan kan klimaendringer påvirke staters suverenitet (uavhengighet)?
  7. Hva er bærekraftsmålene?
  8. Kina har sterke egeninteresser av å fase ut fossilt brennstoff. Gjør det at Norge bør samarbeide tettere med Kina? Hvorfor/hvorfor ikke?
  9. Se for deg at du er klimavennlig diktator i Norge. Hva er de tre første tiltakene du hadde gjort for å hindre at Norge blir en klimasinke?
  10. Diskuter i klassen: Har de industrialiserte landene mer ansvar for å bekjempe klimakrisen enn utviklingslandene? Hvorfor/hvorfor ikke?

Lenkeforslag

Tidligere «Hvor hender det?»-artikler: 

Plast i havet
Hva er FNs bærekraftsmål?
Klimaavtalen i Paris: Kva no for klimaet?
CO2-trend: stabilisering – et steg i riktig retning

Videre lesning:

CICERO: Ungdommenes rolle i klimaomstillingen
CICERO: Kampen om jorda
Norsk klimaservicesenter
Global Skole: Framtida er allerede her
Global Skole: Fattig og rik – er olje et problem eller en løsning? 

Relaterte kompetansemål