Arbeidsoppgaver til HHD nr. 11 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvilke to hovedformer er det vanlig å dele kriger i?
  2. Hva er en suveren stat?
  3. Gi eksempler på noen statlige institusjoner.
  4. Hva er de to hovedforklaringene på at borgerkriger bryter ut?
  5. Omtrent hvor mange mennesker er på flukt i verden i dag?
  6. Hva er en humanitær krise?
  7. Hva er bærekraftsmålene, og hva dreier bærekraftsmål 16 seg om?
  8. Hvorfor fører borgerkrig ofte til ny borgerkrig?
  9. Hvilke forhold kan bidra til å borgerkriger ikke bryter ut?
  10. Diskuter i klassen: Bør andre land gripe inn hvis det bryter ut borgerkrig i en suveren stat? Hvorfor eller hvorfor ikke? Kommer det an på situasjonen og hvordan landene involverer seg? I tilfelle: Hva er akseptabelt i hvilke konfliktsituasjoner?

Oppgaver

Relaterte kompetansemål