Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2019

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 5 2019

Kan demokratier hackes?

08 mai 2019

Før det amerikanske valget i 2016 ble Hillary Clintons e-poster stjålet av russiske hackere. Også Brexit-avstemningen samme år og det franske presidentvalget i 2017 ble forsøkt manipulert gjennom hacking eller annen digital påvirkning. Er vår teknologiske hverdag en trussel mot frie og demokratiske valg?  

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvem hacket Hillary Clintons e-poster under den amerikanske valgkampen i 2016?
  2. Hva er «doxing»?
  3. Hvordan beskytter man seg best mot hacking av digitale stemmesedler?
  4. Hva gjorde Emmanuel Macron for å beskytte seg mot hacking under presidentvalget i Frankrike i 2017?
  5. Diskuter hvordan sosiale medier har endret metodene for skjult valgpåvirking.
  6. Hvordan kan de tradisjonelle massemediene spille en rolle ved hacking under valgkamper?
  7. Drøft sammenhengen mellom skjult valgpåvirkning og troen på demokratiet.
  8. Skriv en handlingsplan for hvordan Norge best kan sikre seg mot skjulte påvirkningskampanjer under stortingsvalget i 2021.
  9. Diskuter i klassen om noen land er mer sårbare for valgpåvirkning fra utlandet enn andre. Hvilke land og hvorfor?

Lenkeforslag til artikkelen

Tidligere "Hvor hender det?"-artikler:


Artikler for videre lesning: 

Og en liten bonus: En podcast!

Relaterte kompetansemål