Arbeidsoppgaver til HHD nr. 13 2019

Les artikkelen

Med Nobels fredspris til Abiy Ahmed, rettes søkelyset mot Etiopia og Eritrea. Hvorfor var landene i krig? Og er det virkelig fred nå?

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvorfor ble Abiy Ahmed tildelt Nobels fredspris?
  2. Hvilket land erklærte Eritrea som koloni i 1890?
  3. Hva er Afrikas horn?
  4. Hvem ledet Det eritreiske folkets frigjøringsfront?
  5. Hvilket av de to nabolandene er størst, både i areal og folketall?
  6. Hva er et autoritært diktatur?
  7. Hvorfor frykter mange at neste års valg i Etiopia vil bli voldelig?
  8. Selv om Etiopia og Eritrea har underskrevet en fredsavtale, mener mange at fremtidsutsiktene er usikre. Hvilke utfordringer står landenes samarbeid overfor?
  9. Diskuter i klassen: Burde Eritreas president også ha mottatt fredsprisen? Hvorfor/hvorfor ikke?
  10. Diskuter i klassen: Hva er fordelene og ulempene ved etnisk føderalisme, altså å dele landet opp i regioner basert på den største etniske folkegruppen i områdene?

Oppgaver

Relaterte kompetansemål