Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 1 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvilke land inngår i Norden? 
  2. Hvorfor samarbeider statene i Norden?
  3. Hva samarbeider de om?
  4. Hva er Nordisk råd? 
  5. Hvilke saker er vanskelig å samarbeide om og hvorfor?  
  6. Hva er de forskjellige nordiske landenes "varemerke" i internasjonal politikk?
  7. Lat som om du er en amerikansk politiker. Skriv en A4-side om hvordan Norden ser ut fra ditt perspektiv. 
  8. Diskuter denne påstanden: Det er ikke lenger nødvendig med et nordisk samarbeid.

Lenkeforslag til artikkelen

Tidligere "Hvor hender det?"-artikler:


Annet:


NUPIs tidsskrift Internasjonal politikk om "Nordiske svar på geopolitiske utfordringer":

Relaterte kompetansemål