Arbeidsoppgaver til HHD nr. 8 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvilket land kommer pave Frans fra?
  2. Hvem er Matteo Salvini?
  3. Hva er kurien?
  4. I hvilket land bor det flest katolikker?
  5. Hva er Vatikanstatens viktigste funksjon?
  6. Hva er populisme?
  7. Hvorfor er pave Frans på kant med Ligaen? Hva er de uenige om?
  8. Diskuter i klassen I: De siste årene har oppslutningen til populistiske partier og politikere økt i mange vestlige land. Hva kan være årsakene til dette?
  9. Diskuter i klassen II: På hvilke måter er pave Frans’ politiske engasjement også positivt for den katolske kirke?
  10. Se for deg at pave Frans’ blir etterfulgt av konservativ pave – la oss kalle ham Konservatus. Skriv en tenkt analyse (1–2 sider) av en fremtid der det er den politiske venstresiden som kritiserer paven. Du velger selv pave Konservatus’ uttalelser og politiske målsettinger. Hvordan argumenterer kritikerne mot ham? Hva sier kardinalene? Og hvordan tror du katolikker i Italia og andre steder kommer til å stille seg?


Lenkeforslag

Tidligere «Hvor hender det?»-artikler:


Videre lesning: 

Fra den katolske kirke i Norge (katolsk.no):

Relaterte kompetansemål