Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 3 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvor mange medlemmer er det i Sikkerhetsrådet og hvor mange av dem er faste?
  2. Hva skiller de faste og valgte medlemmene?
  3. Hva vil det si at Sikkerhetsrådet er et overnasjonalt organ?
  4. Hva er Sikkerhetsrådets oppgaver og hvilke mulighetsrom har det?
  5. Når har Norge vært medlem av Sikkerhetsrådet tidligere?
  6. Hvorfor ønsker Norge å være medlem av Sikkerhetsrådet igjen?
  7. Hva er fordelene med å være valgt medlem av Sikkerhetsrådet?
  8. Hva er ulempene eller utfordringene?
  9. Mener du at Norge skal eller ikke skal bli valgt medlem av FNs sikkerhetsråd? Argumentér.
  10. Drøft påstanden: «Det er ikke noe poeng å være med i Sikkerhetsrådet, de faste medlemmene bestemmer alt uansett».

Lenkeforslag til artikkelen

Tidligere "Hvor hender det?"-artikler:


Annet:

Relaterte kompetansemål