Arbeidsoppgaver til HHD nr. 7 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er toll?
  2. Hva er forskjellen på bundet og anvendt toll?
  3. Hva er handelskrig?
  4. Hva er oppgaven til WTO?
  5. Hva er forskjellen på mellomstatlig og overnasjonalt samarbeid?
  6. Hvilke av disse samarbeidsformene kjennetegner WTO?
  7. Nevn to unntak fra WTOs hovedregel om likebehandling av medlemslandene.
  8. Hvorfor truer Donald Trump med toll på biler?
  9. Hvordan stikker USA kjepper i hjulene for WTOs tvisteløsningssystem?
  10. Norges tollsatser for landbruksvarer er blant de høyeste i verden. Diskuter i klassen hvordan dette påvirker internasjonale handelspartnere, bøndene i Norge og norske forbrukere.


Lenkeforslag

Tidligere «Hvor hender det?»-artikler:


Videre lesning: 

Relaterte kompetansemål