Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 17, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Korleis vil du forklare, med dine eiga ord, kva den arabiske våren er for noko?
  2. Kva var det som starta den arabiske våren?
  3. Kva for land blei ein del av den arabiske våren?
  4. Har den arabiske våren ført til meir eller mindre demokrati i Midtausten?
  5. Kva for faktorar førte til at det blei meir demokrati i Tunisia?
  6. Kvifor fikk Kvartetten for nasjonal dialog Nobels fredspris?
  7. Kva for faktorar førte til at det blei mindre demokrati – og borgerkrig – i Syria?
  8. Skriv ein faktaboks om kvar av diktatorane som falt på grunn av den arabiske våren. Kven var dei?

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål