Arbeidsoppgaver til HHD nr. 2, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er EFTA og hvem er med?
  2. Hva går EØS-avtalen ut på?
  3. Når ble den gyldig?
  4. Hvilke partier på Stortinget er imot EØS-avtalen?
  5. Hva er EUs indre marked?
  6. Omtrent hvor store andeler av Norges befolkning er positive og negative til EØS-avtalen?
  7. Hva menes med at EØS-avtalen er «et slags operativsystem»?
  8. Diskuter i klassen: Hvilke fordeler og ulemper har Norge av å være med i EØS-samarbeidet? Bruk gjerne argumenter fra hjemmesidene til Europabevegelsen og Nei til EU.

Oppgaver

Lenkeforslag


Tidligere «Hvor hender det?»-artiklerVidere fordypning


Tidsskriftet Internasjonal Politikks EØS-utgave:


Organisasjonene Europabevegelsen og Nei til EU står på hver sin side av EU- og EØS-debatten. Les hva de skriver i sine kunnskapsbanker:


Strømmede seminarer om EØS


Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter viktige unge stemmer for å snakke om Norges fremtid i Europa.


Frokostseminar om EØS-avtalens betydning, utfordringer og muligheter.

Relaterte kompetansemål