Arbeidsoppgaver til HHD nr. 5, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er en pandemi?
  2. Hvorfor er det viktig med internasjonalt samarbeid for å stoppe en pandemi?
  3. Hva er de viktigste tiltakene du som individ har gjort for å begrense spredningen av viruset?
  4. Hva er de viktigste tiltakene som er blitt gjort nasjonalt i Norge?
  5. Har disse tiltakene hatt noen konsekvenser for norsk utenrikspolitikk? I så fall hvilke?
  6. Hva er WHO og hvilken rolle spiller denne organisasjonen med å stanse det nye koronaviruset?
  7. Gi eksempler på noen helserelaterte spørsmål det kam være vanskelig å samarbeide om internasjonalt. Begrunn hvorfor.
  8. Hvorfor tror du det var mulig for Kina å innføre strengere tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset enn for eksempel Norge?
  9. Hva kan konsekvensen være dersom verdenssamfunnet ikke klarer å samarbeide i tiden som kommer? Skriv noen punkter og begrunn svaret ditt.
  10. Diskutér påstanden: Verden var ikke godt nok forberedt på en pandemi.

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål