Arbeidsoppgaver og fordypning til HHD nr. 9, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Når ble AU etablert?
  2. Hvorfor ble AU etablert?
  3. Hva er AUs hovedmål?
  4. Hva jobber AU med?
  5. Hvilke organer består AU av og hva er deres oppgaver?
  6. Hva er de største forskjellene og likhetene mellom AU og EU. 
  7. Hva er de største utfordringene for AU framover?

Tidligere HHD-artikler




Videre fordypning


Relaterte kompetansemål