Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 12, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er eksport?
  2. Hva menes med verdenshandel?
  3. Hvordan vil du definere økonomisk globalisering?
  4. Hva er en verdikjede?
  5. Velg ett land fra hver verdensdel og skriv ned hva disse har spesialisert seg på av eksportartikler?
  6. Nevn noen grunner til at den økonomiske globaliseringen skjøt fart.
  7. Hvordan kunne en helsekrise påvirke verdensøkonomien?
  8. Hvordan har koronapandemien påvirket din økonomi?
  9. Og hvordan har ditt forbruk blitt påvirket av restriksjonene for å dempe smittespredningen?
  10. Skriv et essay om hvordan den dagligdagse livet ville vært om økonomisk globalisering ikke hadde funnet sted.

 Tidligere Hvor hender det?-artikler
Videre fordypning


 

Relaterte kompetansemål