Arbeidsoppgaver og fordypning til HHD nr. 10, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvorfor har det vært så mange demonstrasjoner i USA de siste ukene?
  2. Når ble Black Lives Matter-bevegelsen først etablert?
  3. Hva står Black Lives Matter-bevegelsen for?
  4. Hvor stor prosent av fengselspopulasjonen i verden står USA for?
  5. Hva ønsker demonstrantene at midler som tidligere har gått til politi skal brukes på?
  6. Hvilke forskjeller kan lenger politiutdanning føre til?
  7. Var du med og demonstrerte? Hvis ja, forklar hva som gjorde at du valgte å sette til side smitterestriksjonene og bli med. Hvis nei, hva synes du om at mange satte til side smitterestriksjonene og ble med?
  8. Hva tror du er grunnen til at demonstrasjonene spredte seg til hele verden, og også Norge?


Videre fordypning


Relaterte kompetansemål