Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 11, 2020

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 11 2020

Trump mot TikTok

19 august 2020

Det har stormet rundt TikTok etter at USAs president, Donald Trump, truet med å stenge appen i USA fordi han mente den var en fare for nasjonal sikkerhet. USA er ikke alene. Også andre land vurderer et forbud. Er dansevideoer noe å bekymre seg for?

Spørsmål til artikkelen

  1. Er TikTok viktig? Forklar i så fall hvorfor.
  2. Hvorfor er akkurat TikTok blitt utpekt som appen Trump ønsker å forby?
  3. Hva skiller digitale varer fra andre type varer?
  4. Hvorfor er cybersikkerhet noe man skal bry seg om?
  5. Hva er det med Kina som gjør at man er ekstra skeptisk til digitale varer som kommer derfra?
  6. Hvorfor tror du stormakter (og andre stater) spionerer på hverandre?
  7. Hva kan den ytterste konsekvensen være dersom TikTok blir forbudt i USA?
  8. Er internett kommet for å bli?
  9. Skriv et essay om hvordan internett fungerer om 20 år.

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål