Arbeidsoppgaver til HHD nr. 1, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvilke verdifulle naturressurser finnes i Venezuela?
  2. Hva kalles de politiske prosessene som tidligere president Hugo Chávez satte i gang på slutten av 1990-tallet?
  3. Siden 2013 er den venezuelanske økonomien mer enn halvert. Hva kommer dette av?
  4. Hvorfor var det viktig for Nicolás Maduro å ta kontroll over nasjonalforsamlingen?
  5. Hva menes med «dollarisering» av økonomien?
  6. Hva er sanksjoner, og hva er konsekvensene av USAs sanksjoner mot Venezuela?
  7. Situasjonen i Venezuela er blitt stadig verre. Likevel er det færre store demonstrasjoner enn før. Hva kan være grunnen til dette?
  8. Norge var involvert i forhandlinger mellom den venezuelanske regjeringen og opposisjonen. Hvorfor var mange skeptiske til disse forhandlingene?
  9. Diskuter i klassen: Mens USA har innført sanksjoner, har både Kina og Russland investert i Venezuela. Hvilke årsaker kan gjøre at stormaktene handler så ulikt?

Oppgaver

Relaterte kompetansemål