Arbeidsoppgaver til HHD nr. 8, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva preget verden da pandemien brøt ut? 
  2. Hvordan endret verdenskrigene verden på hver sin måte?
  3. Tror du det enklere for et autoritært regime å tvinge befolkningen til å følge smittevernregler? Begrunn svaret ditt. 
  4. Hvilke tendenser ser ut til å styrkes av koronakrisen og hvorfor?
  5. Hvilke tendenser ser ut til å svekkes?
  6. Lag din egen TikTok av den vietnamesiske koronadansen.
  7. Skriv et essay: Året er 2080 og du får besøk av barnebarna. Hvordan vil du beskrive år 2020 for dem? 

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål