Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 18, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er ytringsfrihet?
  2. Hvor langt strekker ytringsfriheten seg?
  3. Hvorfor tror du akkurat karikaturer og avistegnere står sentralt i den internasjonale ytringsfrihetsdebatten?
  4. Gå i grupper og diskuter følgende spørsmål: Synes du det er viktig at alle skal kunne si hva de mener? Hva hvis noen kommer med rasistiske uttalelser? Hva hvis noen kritiserer andres religion? Hva hvis noen føler seg krenket av det som blir sagt?
  5. Diskuter i klassen: Hvilke forhold kan true muligheter til å ytre seg fritt i Norge i dag?
  6. Hva tror du skjer hvis du kritiserer styresmaktene i Nord-Korea?
  7. Skriv et essay som handler om hvordan hverdagen din ville vært om du ikke hadde hatt ytringsfrihet.
  8. Se video-intervjuet med den britiske komikeren Stephen Fry i artikkelen. Han ble etterforsket av irsk politi for blasfemi i 2017. Hvis han hadde gitt dette intervjuet i Norge, hva tror du ville vært konsekvensen da?
  9. Diskuter denne påstanden: At Stephen Fry kan uttale seg så kraftig mot kristendom, er viktig for å bevare ytringsfriheten.


Tidligere Hvor hender det?-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål