Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 4, 2021

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvorfor meldte Storbritannia seg ut av EU?
  2. Hva er det som er så spesielt med Storbritannias utmeldelse?
  3. Hva menes med integrasjon?
  4. Gjør greie for noen faktorer som sterkt bidro til at folk stemte som de gjorde.
  5. Hvilke fire friheter er en del av EUs indre marked?
  6. Hvorfor trenger det ikke være noen stor ulempe for integrasjonsprosessen i EU at Storbritannia har trukket seg ut?
  7. Hva står Storbritannia igjen med etter mange år som medlem i EU?
  8. Diskuter påstanden «Storbritannia vil tape på å stå utenfor EU».
  9. Diskuter hvordan Brexit kan påvirke Norge og norsk utenrikspolitikk.

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål