Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr 10, 2021

Les artikkelen

Afghanarar har levd med invasjon og krig sidan 1979. Etter 20 år trekkje USA og NATO ut sine styrkar og Taliban festar igjen grepet. Korleis kunne det skje?

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er NATO?
  2. Hvilke land er medlem av NATO?
  3. Sjå på 5. artikkel i NATO-traktaten. Kva inneber den?
  4. Kvifor sende NATO styrkar inn i Afghanistan?
  5. På kva slags måte har Noreg vært delaktig i Afghanistan-krigen?
  6. Kven er Taliban?
  7. Kva var det som leda opp til at Taliban klarte å ta makta i Afghanistan igjen?
  8. Kvifor trakk USA og NATO sine styrkar ut av landet igjen?
  9. Både Taliban og NATO brukar makt. Kva er forskjellen og likskapen mellom makta dei utviser?
  10. Diskuter påstanden: Invasjonen av Afghanistan vart vellukka.

Oppgaver

Relaterte kompetansemål