Arbeidsoppgåver og lenkjeforslag til HHD nr 15, 2021

Les artikkelen

Verdas auge er retta mot verdsleiarane på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. Det som skjer der, er ingen leik.

Spørsmål til artikkelen

  1. Kva er ein FN-konvensjon?
  2. Forklar korleis klimatoppmøtet heng saman med klimakonvensjonen?
  3. Kvifor er klimatoppmøtet i Glasgow så viktig for framtida di?
  4. Kvifor er Parisavtalen så viktig?
  5. Hva er forskjellen på om verda blir varma opp 1,5 grader kontra 2 grader over førindustrielt nivå?
  6. I eit demokrati har du rett til å være med på å medverke. Skriv ein kronikk om at verdsleiarane må ta klimaendringane på alvor og gjennomføre tilstrekkelege tiltak for å nå 1,5- eller 2-gradersmålet.
  7. Sjekk NRK-oversikta over korleis din hjemkommune blir påvirka av klimaendringane. Skriv eit essay om tilværa til ein innbygger i byen din i år 2100. Fokuser på tilpasning til klimaendringane.

Oppgaver

Tidligare HHD-artiklar

Vidare fordjupning

Relaterte kompetansemål