Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 8, 2021

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er en utenlandsk investering?
  2. Hvorfor mener mange at det er helt nødvendig for oss at Norge er åpent for utenlandske investeringer?
  3. Hva slags utvikling har vi sett i utenlandske investeringer de siste ti årene?
  4. Hva slags regelverk finnes det for internasjonal handel?
  5. Hva slags regelverk finnes det for utenlandske investeringer?
  6. Hva vil det si å ha et sikkerhetssamarbeid med et annet land?
  7. Hvilke risikoer finnes det ved at selskaper fra andre stater ønsker å investere i Norge?
  8. Hva slags dilemma gir det oss når selskaper fra land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, ønsker å investere i Norge?
  9. Hva kan skje hvis Norge kontrollerer utenlandske investeringer for strengt?

Tidligere HHD-artikler

 Videre fordypning

 

Relaterte kompetansemål