Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 13, 2021

Les artikkelen

Nobels fredspris går i år til to kritiske journalister som daglig risikerer mye for å forsvare menneskerettigheter og demokrati.

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvorfor tror du Nobels fredspris 2021 gikk til to journalister?
  2. Hvilken journalist har vunnet Nobels fredspris tidligere, og hvorfor vant han?
  3. Hva er oppgaven til en journalist?
  4. På hvilken måte kan man si at journalistikk er en menneskerettighet?
  5. Hva er sammenhengen mellom journalistikk og demokrati?
  6. Har du sett noen norske saker i det siste hvor journalistikken viser seg å ivareta demokratiet i Norge?
  7. Journalistikken i verden står overfor store utfordringer. Nevn noen av dem.
  8. Hvorfor går de fleste fri fra journalistdrap? 
  9. Diskuter i klasserommet: Hvordan ville verden sett ut uten journalister?

Oppgaver

Relaterte kompetansemål