Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5, 2021

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvor mange mennesker bor det i Kina og hvor stor andel er dette av verdens befolkning?
  2. Hva slags styresett har Kina?
  3. Hva menes med Kinas femårsplan?
  4. Nevn fem ambisjoner Kina har i sin siste femårsplan?
  5. Hva er relasjonen mellom Hongkong og Kina og hvorfor kan femårsplanen være dårlig nytt for de som vil at Hongkong skal ha mer selvstyre?
  6. Trekk fram to land og fortell om Kinas forhold til disse. 
  7. Hva innebærer den kinesiske femårsplanen for Norges del?
  8. Diskutér påstanden: Kina blir verdens største økonomi innen fem år. 

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål