Arbeidsoppgåver og lenkjeforslag til HHD nr. 2, 2021

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 2 2021

Vaksinediplomati: Korleis skal Afrika vaksinerast?

21 februar 2021

Tidenes største vaksineringskampanje er sett i gong i kampen mot koronaviruset.  Mens rike, vestlege land har hamstra vaksinedosar, står dei afrikanske landa lengst bak i køen. Men vil det eigentleg kunne straffa seg for rike land dersom dei prioriterer seg sjølve framfor andre?

Spørsmål til artikkelen

  1. Kva er «vaksinediplomati»?
  2. Kva meiner vi med «vaksinenasjonalisme»?
  3. Kva meiner vi med «ulikskapsviruset?
  4. Kva kan konsekvensen være for oss om det går for lang tid før den afrikanske befolkninga blir vaksinert?
  5. Kva kan Russland og Kina tene på å selge sine vaksinar til afrikanske land?
  6. Kva er COVAX?
  7. Del klassa i to eller i fleire grupper. Gruppane skal representere statsleiinga i Norge. Den ene gruppa skal finne argumenter som forklarar kvifor til og med friske, unge nordmenn får vaksine før afrikanarar med underliggjande sjukdom. Den andre gruppa skal argumentere for at friske, unge nordmenn bør vente med å få sine vaksinar til alle afrikanarar med underliggjande sjukdommer er blitt vaksinert. 

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål