Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 12, 2022

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Gå gjennom gjøremålene dine for en dag. Hvor ofte er du avhengig av digitale tjenester?
  2. Hva er cybersikkerhet?
  3. Hva slags type cyberangrep er de vanligste?
  4. Nevn noen eksempler på cyberangrep rettet mot Norge. Hva slags konsekvenser har disse hatt?
  5. Hva var målet med hackergruppa Killnets angrep mot norske nettsider?
  6. Hvorfor har krigen i Ukraina påvirket forsvarets beredskap på cybersikkerhet?
  7. Hvorfor er det viktig at hver enkelt person i Norge er opptatt av cybersikkerhet?