Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 7, 2022

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er propaganda?
  2. Fortell om et eksempel hvor du ble blitt utsatt for propaganda?
  3. Hvordan reagerte du på det? Reflekterte du over det der og da?
  4. Hva kjennetegner propagandaen som ble brukt under andre verdenskrig og hvordan vil du si at tysk, amerikansk og russisk propaganda skilte seg fra hverandre?
  5. Hva er forskjellen på hvit, grå og svart propaganda?
  6. Bruk nyhetsmedier, sosiale medier og/eller YouTube og finn nye eksempler på de tre propaganda-typene.
  7. Hvorfor tror du Trump og Obama ble fremstilt så forskjellig på forsiden av Time Magazine?
  8. Hva skjer når propaganda blir spredd på sosiale medier?
  9. Hvem mener du har ansvaret for at propagandaen ikke skal få fritt spillerom? Hva er ditt ansvar oppi dette?

 

Tidligere Hvor hender det?-artikler